Nabízím

Dopravněpsychologické vyšetření realizuji s ohledem na platnou legislativu, respektuji etický kodex a řídím se metodikou schválenou Asociací dopravních psychologů ČR, jíž jsem členkou. Garantuj profesionalitu poskytovaných služeb.

Vyšetření provádím ve vlastních prostorách s kompletním vybavením pro dopravněpsychologické vyšetření dle novely silničního zákona.

Nabízím dopravněpsychologické vyšetření:

  • profesionálních řidičů vozidel nad 7,5 t podle § 87 zák. 411/2005 Sb.
  • řidičů vybodovaných (tj. po dosažení 12 bodů v bodovém systému)
  • řidičů žádajících navrácení řidičského oprávnění po uplynutí lhůty zákazu řízení nebo prominutí zbytku trestu
  • žadatelů o učitelské oprávnění dle Zákona  č. 247/2000 Sb.  o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • řidičů všech skupin na žádost/doporučení lékaře
  • strojvedoucích